Raveparty

Hva er et raveparty, og hvor stammer det fra? Historien går helt tilbake til 1980-tallet og Chicagos «Acid House» fester. Kulturen ble raskt populær, og spredte seg til Europa og resten av verden. Acid House er en musikksjanger der en eksperimenterer med ulike måter å bruke en synthesizer på. I dagens samfunn er raveparty meget populært blant mange danseglade mennesker. Et raveparty er en stor happening, der en DJ styrer showet med sine opptredener. Populære musikksjangre du vil høre på raveparty er både techno, dubstep og trance, for å nevne noen. Showene inkluderer heftige lasershow og andre virkemidler, som bidrar til å forsterke opplevelsene. Mange mennesker forbinder rave med ulovlige rusmidler, og da særlig ecstasy. Det er ikke til å putte under en stol at en stor del av deltagerne på disse festene også knipser ecstasy. Men det finnes også veldig mange som ikke gjør det, og som foretrekker å være helt fri for kjemikalier, for å bedre kunne nyte den deilige følelsen av å gi seg helt hen til musikken, dansen og den transelignende opplevelsen. På grunn av at det er så høyt bruk av ulovlige rusmidler blant mennesker i disse subkulturene, så har som regel politiet et ekstra overblikk når det arrangeres raveparty. Dermed har det også oppstått en ny trend, nemlig «squat parties». Det er hemmelige raveparties som er frie fra de restriksjoner, som følger ved å arrangeres på klubber og lignende. Disse festene varer som regel i 12-24 timer, og de avholdes på hemmelige steder som ikke blir avslørt før samme dagen som festen starter. «Squat» henviser til at festene finner sted i nedlagte bygninger, som blir sikret slik at ikke politi og lignende skal finne dem.